Exetasis.gr

  • Συμβεβλημένοι με όλα τα ταμεία
  • Πραγματοποιούμε κατ’ οίκον αιμοληψίες
  • Έχουμε πιστοποιηθεί κατά ISO9001 για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών
  • Ιωάννινα: διαθέσιμος χώρος πάρκιγνκ εργαστηρίου κατόπιν επικοινωνίας σας μαζί μας
  • Εξοπλισμένα με σύγχρονο ιατρικό πληροφοριακό σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ασθενή
  • Χρήση barcodes για ταυτοποίηση εξεταζόμενων και δειγμάτων και και αποφυγή σφαλμάτων
  • Καβάλα: πλησίον Νομαρχίας, ΙΚΑ και ΚΤΕΛ
  • Σταθμοί Parking σε απόσταση 2’ από τα εργαστήρια

Ανακοινώσεις σε Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια

2002

1. Α. Πασχάλη, Β. Χαρίτου, Μ. Οβρένοβιτς, Ε. Παναγιωτάκη: Απομόνωση και ευαισθησία μυκοπλασμάτων σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας ( 2000-2001). 2ο Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνέδριο, Ιωάννινα 10-12 Οκτωβρίου 2002, σελ. 234

2. Α. Πασχάλη, Β. Χαρίτου, Μ. Οβρένοβιτς, Ε. Παναγιωτάκη: « Ωτίτιδες, συγκριτική μελέτη δύο διετιών» . 2ο Πανηπειρωτικό Ιατρικό Συνέδριο, Ιωάννινα 10-12 Οκτωβρίου 2002,σελ. 235

3. Α. Πασχάλη, Β. Χαρίτου, Μ. Οβρένοβιτς, Ε. Παναγιωτάκη: «Συγκριτκή μελέτη θετικών αιμοκαλλιεργειών στις διετίες 2000-2001 και 1995-1996» . 5ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 18-20 Οκτωβρίου 2002, σελ.240

4. Α. Πασχάλη, Β. Χαρίτου, Μ. Οβρένοβιτς, Ε. Παναγιωτάκη: « Λοιμώξεις του κατώτερου γεννητικού συστήματος», σελ 241

5. Α. Πασχάλη, Β. Χαρίτου, Μ. Οβρένοβιτς, Ε. Παναγιωτάκη: Ωτίτιδες σε ασθενείς του Γ. Ν. Κέρκυρας στη διετία 2000-2001. 5ο Παμπελοποννησιακό Ιατρικό Συνέδριο, Πάτρα, 18-20 Οκτωβρίου 2002, σελ. 242

2003

6. Α. Πασχάλη, Β. Χαρίτου, Μ. Οβρένοβιτς, Ε. Παναγιωτάκη: Μελέτη αιμοκαλλιεργειών σε δύο διαφορετικές διετίες (2000-01 & 1995-96). 12ο Ετήσιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας, Κέρκυρα, Απρίλιος 11-13, 2003, σελ. 147

7. Α. Πασχάλη, Ε. Κλώνου, Β. Χαρίτου, Μ. Οβρένοβιτς, Ε. Παναγιωτάκη: Μυκοπλάσματα (U. urealiticum – M. Hominis) στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας. 12ο Ετήσιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας, Κέρκυρα, Απρίλιος 11-13, 2003, σελ. 145

8. Α. Πασχάλη, Β. Χαρίτου, Μ. Οβρένοβιτς, Ε. Παναγιωτάκη: Απομονωθέντες μικροοργανισμοί από ωτικά εκκρίματα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους. 12ο Ετήσιο Συνέδριο Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας, Κέρκυρα, Απρίλιος 11-13, 2003, σελ. 146

9. Panagiotaki E., Gatsoulis N., Ovrenovits M., Gatsouli A., Parigoris M.: Surgical infections in a district General Hospital in Greece. Ιnternational Conference “Surgical Infections: Prevention and Management”, Moscow, May 2003, p.39-40

10. Παναγιωτάκη Ε., Σκούρτης Χ., Καρδακάρης Σ., Οβρένοβιτς Μ., Κοντοστάνος Κ., Αρβανίτης Δ. : «Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζουμε τη χλωρίδα του ανθρώπου» 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικών Λοιμώξεων, Αθήνα, 28-30 Νοεμβρίου 2003, σελ. 92

2004

11. Α. Τζαναβάρη, Α. Πασχάλη, Μ. Οβρένοβιτς, Γ. Ανδριώτης, Ε. Παναγιωτάκη «Αζυμωτικά συγκριτικά στοιχεία για την τελευταία διετία στο Γ.Ν.Κέρκυρας» 30ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, Αθήνα, 27 Απριλίου-1 Μαΐου 2004, σελ. 121

12. E. Gatsouli, M. Ovrenovits, A. Pasxali, A. Tzanavari “A map of bacterial freqyency and resistance in a Greek Region –Corfu Island, 14th Eyropean Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Prague, Czech Republic, 1-4 May 2004, page 201

13.Ε. Ντόκου, Μ. Οβρένοβιτς, Α. Χάϊδος, Λ. Ντόβα, Β. Αλυμάρα, Κ. Λ. Μπουραντάς, Ν. Ι. Κολαΐτης, Γ. Βαρθολομάτος: Διάγνωση Παροξυσμικής Νυχτερινής Αιμοσφαιρινουρίας με Κυτταρομετρία Ροής. 15ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα 24-28 Νοεμβρίου 2004, Haema, vol. 7. Supplement Νoveber 2004, p.388-389

2005

14.E. Dokou, L. Dova , M. Ovrenovits, E. Laspa, A. Tsatsoulis, G. Vartholomatos, N. Kolaitis: A study for association between mutations and iron metabolism in patients with type 2 diabetes mellitus. 10th Congress of the European Haematology Association, Stockholm, Sweden, June 2-5, 2005, Haematologica /T he Hematology Journal, Supplement- p.402-403.

15. L. Dova, M. Ovrenovits, E. Dokou, K. Bourantas, N. Kolaitis, G. Vartholomatos: Direct designation of immunophenotype, cell cycle and chromosome Translocations in acute leukaemia. 10th Congress of the European Haematology Association, Stockholm, Sweden, June 2-5, 2005, Haematologica / The Hematology Journal, Supplement - p.461.

16. M. Ovrenovits, Μ. Vekris, L. Dova, A. Beris, N. Kolaitis, G. Vartholomatos: Is screening for Thrombophilia Mutations Necessary Prior to Free Functional Muscle Transfer. XXth Congress of the International Society on Thrombosis & Haemostasis and 51st Annual SSC Meeting, Sydney, Australia, 6-12 August 2005, p. 1642.

17. N. Kolaitis, G. Vartholomatos, G. Maglaras, M. Ovrenovits, L. Dova, E. Dokou, C. Koumbaniou, Z. Metafratzi, S. Constantopoulos, M. Vassiliou. Assessing Acquired and Inherited Factors in Cases of Idiopathic and Secondary Pulmonary Embolism. XXth Congress of the International Society on Thrombosis & Haemostasis and 51st Annual SSC Meeting, Sydney, Australia, 6-12 August 2005, p. 0448.

18. M. Ovrenovits, L. Dova, Th. Papakostas, Th. Xenakis, N. Kolaitis, G. Vartholomatos,G. Mitsionis. Quantitative flow cytometry to investigate the pnenomenon of total joint prosthesis aseptic loosening. 5th Euroconference on Clinical Cell Analysis, 1st European Clinical Cytometry Course, 8th EWGCCA Workshop, Athens, Greece, 20-24 September2005, The Journal of the International Society for Analytical Cytology, Cytometry Part B (Clinical Cytometry), Volume 67B, Number 1, p. 48 (2005).

19. Π. Καιάφας, Μ. Οβρένοβιτς, Λ. Ντόβα, Γ. Μπαξεβάνος, Ι. Τζικάκης, Γ. Βαρθολομάτος, Ν. Κολαΐτης,. Σύνδρομο Bernard-Soulier – Σπάνια Περίπτωση. 1ο Συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ιατρικής Εταιρείας, Ιωάννινα, Ελλάδα, 13-15 Οκτωβρίου 2005, σελ.28

20. Α. Γεωργόπουλος, Μ. Οβρένοβιτς, Λ. Ντόβα, Ε. Ντόκου, Γ. Μπαξεβάνος, Ν. Κολαΐτης,, Γ. Βαρθολομάτος. Ταυτόχρονη Εκδήλωση Οξείας Μυελογενούς Λευχαιμίας και Οξέος Εμφράγματος του Μυοκαρδίου. 1ο Συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ιατρικής Εταιρείας, Ιωάννινα, Ελλάδα, 13-15 Οκτωβρίου 2005, σελ. 30

21. Λ. Ντόβα, Π. Κουρή, Ε. Τσελίκου, Α. Μητσιώνη, Μ. Οβρένοβιτς, Ν. Ι. Κολαΐτης,, Κ. Λ. Μπουραντάς, Γ. Βαρθολομάτος. Κυτταρική και μοριακή προσέγγιση της οξείας λευχαιμίας μέσω μελέτης ανοσοφαινότυπου, κυτταρικού κύκλου και χρωμοσωμικών μεταθέσεων. 1ο Συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ιατρικής Εταιρείας, Ιωάννινα, Ελλάδα, 13-15 Οκτωβρίου 2005, σελ. 30.

22. Ε. Ντόκου, Γ. Μπαξεβάνος, Λ. Ντόβα, Μ. Οβρένοβιτς, Ν. Κολαΐτης,, Α. Τσατσούλης, Γ. Βαρθολομάτος. Συχνότητα 18 μεταλλάξεων των γονιδίων HFE TFR2 και SLC11A3 σε πάσχοντες με τύπου 2 Διαβήτη. 16ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 16-19 Νοεμβρίου 2005, Haema- Αίμα, The Journal of the Hellenic Society of Haematology, vol. 8 supplement, p. 362.

23.Γ. Κακοσίμος, Λ. Ντόβα, Ε. Ντόκου, Γ. Μπαξεβάνος, Μ. Οβρένοβιτς, Ν. Κολαΐτης,, Κ. Λ. Μπουραντάς, Γ. Βαρθολομάτος. Μελέτη των φάσεων του κυτταρικού κύκλου και των δεικτών CD55 και CD59 στο μυελό των οστών σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο. 16ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο , Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, 16-19 Νοεμβρίου 2005, Haema- Αίμα, The Journal of the Hellenic Society of Haematology, vol. 8 supplement, p. 440.

2006

24. Π. Καιάφας, ε. Ντόκου, Κ. Θεοδωρίδου, Λ. Ντόβα, Γ. Μπαξεβάνος, Μ. Οβρένοβιτς, Ι. Τζικάκης, Α. Κωνσταντινίδης, Θ. Μεσσήνης, Ν. Κολαΐτης, Γ. Βαρθολομάτος. Περιφερικό Τ/ΝΚ Λέμφωμα με Μονοκλωνικότητα TCR-Vb1. 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας με Διεθνή Συμμετοχή, Σαντορίνη, 8-11 Ιουνίου 2006-09-28, p. 179

25. Δ. Λάζαρη, Μ. Δουλκερίδου, Γ. Μπαξεβάνος, Λ. Ντόβα, Μ. Οβρένοβιτς, Χ. Γαβριέλη, κ. Τσολερίδης, Ν. Κολαΐτης,, Γ. Βαρθολομάτος. Μελέτη της αντιαιμοπεταλιακής δράσης φυσικών ουσιών του γένους Scutellaria με κυτταρομετρία ροής. 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Κυτταρομετρίας με Διεθνή Συμμετοχή, Σαντορίνη, 8-11 Ιουνίου 2006-09-28, p. 178

26. Μ. Οβρένοβιτς, Λ. Ντόβα, Ε. Ντόκου, Γ. Μπαξεβάνος, Ι. Μπασούκας, Ν. Κολαΐτης,, Γ. Βαρθολομάτος. CD8-CD4-«Διπλά αρνητικό» Τ-κυτταρικής σειράς Λέμφωμα- Σπάνια περίπτωση. 17ο Πανελλήνιο Αιματολογικό Συνέδριο, Αθήνα,22-26 Νοεμβρίου 2006, p.123

2007

27. L. Dova, P. Kaiafas, M. Ovrenovits, G. Baxevanos, N. Kolaitis, G. Vartholomatos. Highlighting the usefulness of flow cytometry as a diagnostic tool in a rare case of Bernard-Soulier Syndrome. 12th Congress of the European Haematology Association, Vienna, Ausria, June 7-10, 2007, Haematologica / The Hematology Journal, Supplement - p.438

28. G. Baxevanos L. Dova, H. Kapsali, M. Ovrenovits, H. Dokou, N. I. Kolaitis, K. L. Mpourantas, G. Vartholomatos. The everse correlation of CD38+/CD62L- versus CD62L+/CD38- in B-Cell Chronic Lymhocytic Leukemia. 12th Congress of the European Haematology Association, Vienna, Ausria, June 7-10, 2007, Haematologica / The Hematology Journal, Supplement - p.473.

Εξέταση σπέρματος

Ανάλυση σπέρματος με τη χρήση συστήματος Computer Assisted Sperm Analysis (CASA)
περισσότερα

Κυτταρομετρία ροής

Το μοναδικό ιδιωτικό εργαστήριο στην ΒΔ Ελλάδα που διενεργεί εξετάσεις με τη βοήθεια κυτταρομετρητή ροής
περισσότερα

Χρήσιμες Συμβουλές

Κοινό Κρυολόγημα

Το κοινό κρυολόγημα αποτελεί την πιο συχνή μορφή λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος...

περισσότερα
Γρίπη

Η γρίπη είναι μια οξεία λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από διάφορους ιούς...

περισσότερα
Αντιβιοτικά - Η σωστή χρήση σωτηρία η κατάχρηση καταστροφική

Ο χειμώνας έρχεται και μαζί μ' αυτόν έρχονται και τα χειμερινά κρυολογήματα...

περισσότερα

Πιστοποιητικά

Στοιχεία Επικοινωνίας

Ιωάννινα
28ης Οκτωβρίου 34
t: 26510 22077
f: 6937019002
[email protected]

Καβάλα
Φιλικής Εταιρείας 9
t: 2510 228089
f: 6945 545462
[email protected]

Γενικές πληροφορίες:
[email protected]